Waterhoen Boerenzwaluw (jong) Kauw Turkse tortel (jong)
Bergeend Boompieper Kuifeend Merel (jong)
Fuut Zivermeeuw Zwartkop Knobbelzwaan