Waterhoen Boerenzwaluw (jong) Kauw Turkse tortel (jong)
Bergeend Boompieper Kuifeend Merel (jong)
Rietzanger Boerengans Grutto Knobbelzwaan (jong)